Izstop iz katoliške cerkve

Informacije o izstopu iz cerkve

O izstopu

Cerkveni član ne more celovito izstopiti iz katoliške cerkve

Iz katoliške cerkve je sicer mogoče izstopiti, vendar pa izstop ni celovit, temveč samo formalen, saj ta celovitih izstopov ne pozna. Katoliška cerkev po tiskovnem predstavniku Slovenske škofovske konference dr. Sajetu namreč pravi: »Iz katoliške Cerkve je mogoče formalno izstopiti, vendar notranja zakramentalna vez ostane, ker je zakrament krsta v skladu z učenjem Cerkve neizbrisno znamenje (prim. ZCP kan. 849). Kdor iz Cerkve formalno izstopi, ni več subjekt pravic v skladu z določili Zakonika cerkvenega prava, hkrati pa ga vežejo vsi Božji in cerkveni zakoni, razen kanonične oblike poroke«.(http://aktualno.rkc.si/?id=932)  Krst je namreč dejanje, s katerim krščenec postane vernik in s tem član katoliške cerkve. Po novem izstopnika veže tudi kanonična oblika poroke.

Glede na navedeno bi bilo celo mogoče reči, da izstopa sploh ni, kajti ta je ali pa ga ni. Po katoliškem nauku tisti, ki izstopi, ni več subjekt pravic, hkrati pa ga še vedno vežejo vsi božji in cerkveni zakoni, razen kanonične oblike poroke. Ko torej nekdo (formalno) izstopi, nima več pravic, ostanejo pa mu dolžnosti! Ta absurdni in neetični nauk uči tudi Republika Slovenija na primer preko teološke fakultete, ki je del univerze v Ljubljani in s tem Republike Slovenije, ali vojaških kuratov, ki so celo državni uslužbenci na ministrstvu za obrambo in plačani s strani vseh davkoplačevalcev.

Ob vsem tem je potrebno povedati, da je tisti, ki izstopi iz katoliške cerkve izobčen, kar je najtežja cerkvena kazen, poleg tega pa izstopnike vpiše v knjigo odpadnikov iz katoliške cerkve. Nekdo, ki je samo izkoristil svojo svobodo, ki mu jo daje ustava v okviru svobode vesti in je izstopil iz cerkve, je kaznovan s strani te cerkve in to z najhujšo kaznijo. Država po eni strani jamči versko svobodo, tudi svobodo izstopa iz verske skupnosti, ko pa nekdo to izkoristi, pa zamiži, ko ta verska skupnost takšen izstop kaznuje z najhujšo kaznijo, to je izobčenjem oziroma večnim peklom in večnim trpljenjem. Velika dvoličnost države. Proč gleda tudi v primeru, ko katoliška cerkev protiustavno noče zagotoviti izstopnikom celovitega izstopa. Kot da bi bila Slovenija oziroma njeni državni organi v srednjem veku ali pa še tam ne.

Izstop iz neke organizacije je ali pa ga ni, vmesnega stanja ni. Če iz katoliške cerkve ni mogoč celovit izstop, je mogoče reči, da izstopa sploh ni. S tem pa je odvzeta oziroma omejena svoboda vesti oziroma verske opredelitve, ki jo jamči ustava. Človekove pravice se po ustavi lahko omeji samo s pravicami drugih ali v primerih, ki jih določa ustava. Ker niti ustava niti Zakon o verski svobodi ali kakšen drug zakon ne omejujejo pravice do celovitega izstopa iz katoliške cerkve, je cerkvena ureditev, ki ne omogoča takšnega izstopa, v nasprotju tako s slovensko ustavo kot tudi Zakonom o verski svobodi.

Če želi nekdo vstopiti v neko civilno združenje ali drugo versko skupnost, ki kot pogoj za vstop zahteva dokazilo o celovitem izstopu iz katoliške cerkve, takšna oseba pogoja ne more izpolniti, saj predmetnega dokazila ne more dobiti, ker celovitega izstopa iz cerkve ni. Po nauku te cerkve namreč, kot je bilo že navedeno, za vedno ostane zakramentalna povezanost, saj se krsta ne da izbrisati.

Zato ni mogoče pristati na »enkrat v cerkvi, večno v cerkvi.« Izstop mora biti popoln, vse vezi s cerkvijo se morajo prenehati, tudi zakramentalna pripadnost, še zlasti, če gre za neprostovoljni vstop kot posledico krsta dojenčka.

Cerkveno pojasnilo v zvezi z izstopi je na http://katoliska-cerkev.si/izstop-iz-katoliske-cerkve-odgovori-na-novinarska-vprasanja


Print pagePDF pageEmail page

One Response to “O izstopu”

  • Janez Zenaj pravi:

    Zakaj pa ne sprožite ustavnega spora? Mislim, da je to edini način.
    In seveda, da bo jasno, zagovarjam popolno svobodo izbire, kar tolmačenje Sajeta nikakor ni.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Solve : *
21 − 11 =