Splošno o izstopu

Cerkveni član ne more celovito izstopiti iz katoliške cerkve

Iz katoliške cerkve je sicer mogoče izstopiti, vendar pa izstop ni celovit, temveč samo formalen, saj ta celovitih izstopov ne pozna. Na spletni strani katoliške cerkve piše: “Verniki Katoliške Cerkve so tisti, ki se s krstom včlenijo vanjo (prim. Zakonik cerkvenega prava (ZCP) kan. 204). Krst ima dvojni vidik – zakramentalnega in pravnega. Krst kot zakrament je neizbrisno znamenje, pravni vidik pa kaže na formalno članstvo v Cerkvi, ki ga je na izrecno željo osebe mogoče prekiniti. Formalni izstop iz Katoliške Cerkve se izvede na prošnjo vernika v župniji krsta ali s prošnjo krajevnemu škofu, ki o tem obvesti tudi župnika v župniji krsta. Župnik župnije krsta v obeh primerih izstop zabeleži v krstno knjigo in prosilcu o tem na njegovo željo izda pisno potrdilo.Kdor iz Katoliške Cerkve formalno izstopi, ni več subjekt pravic v skladu z določili ZCP, hkrati pa ga vežejo vsi Božji in cerkveni zakoni. Z izstopom posameznik izgubi pravico do dobrin, ki jih Cerkev nudi vsem, ki so z njo v polnem občestvu, npr. pravico do cerkvenega pogreba.”

Glede na navedeno bi bilo celo mogoče reči, da izstopa sploh ni, kajti ta je ali pa ga ni. Po katoliškem nauku tisti, ki izstopi, ni več subjekt pravic, hkrati pa ga še vedno vežejo vsi božji in cerkveni zakoni. Ko torej nekdo (formalno) izstopi, nima več pravic, ostanejo pa mu dolžnosti! Ta absurdni in neetični nauk uči tudi Republika Slovenija na primer preko teološke fakultete, ki je del univerze v Ljubljani in s tem Republike Slovenije, ali vojaških kuratov, ki so celo državni uslužbenci na ministrstvu za obrambo in plačani s strani vseh davkoplačevalcev.

Ob vsem tem je potrebno povedati, da je tisti, ki izstopi iz katoliške cerkve izobčen, kar je najtežja cerkvena kazen, poleg tega pa izstopnike vpiše v knjigo odpadnikov iz katoliške cerkve. Nekdo, ki je samo izkoristil svojo svobodo, ki mu jo daje ustava v okviru svobode vesti in je izstopil iz cerkve, je kaznovan s strani te cerkve in to z najhujšo kaznijo. Država po eni strani jamči versko svobodo, tudi svobodo izstopa iz verske skupnosti, ko pa nekdo to izkoristi, pa zamiži, ko ta verska skupnost takšen izstop kaznuje z najhujšo kaznijo, to je izobčenjem oziroma večnim peklom in večnim trpljenjem. Velika dvoličnost države. Proč gleda tudi v primeru, ko katoliška cerkev protiustavno noče zagotoviti izstopnikom celovitega izstopa. Kot da bi bila Slovenija oziroma njeni državni organi v srednjem veku ali pa še tam ne.

Izstop iz neke organizacije je ali pa ga ni, vmesnega stanja ni. Če iz katoliške cerkve ni mogoč celovit izstop, je mogoče reči, da izstopa sploh ni. S tem pa je odvzeta oziroma omejena svoboda vesti oziroma verske opredelitve, ki jo jamči ustava. Človekove pravice se po ustavi lahko omeji samo s pravicami drugih ali v primerih, ki jih določa ustava. Ker niti ustava niti Zakon o verski svobodi ali kakšen drug zakon ne omejujejo pravice do celovitega izstopa iz katoliške cerkve, je cerkvena ureditev, ki ne omogoča takšnega izstopa, v nasprotju tako s slovensko ustavo kot tudi Zakonom o verski svobodi.

Če želi nekdo vstopiti v neko civilno združenje ali drugo versko skupnost, ki kot pogoj za vstop zahteva dokazilo o celovitem izstopu iz katoliške cerkve, takšna oseba pogoja ne more izpolniti, saj predmetnega dokazila ne more dobiti, ker celovitega izstopa iz cerkve ni. Po nauku te cerkve namreč, kot je bilo že navedeno, za vedno ostane zakramentalna povezanost, saj se krsta ne da izbrisati.

Zato ni mogoče pristati na »enkrat v cerkvi, večno v cerkvi.« Izstop mora biti popoln, vse vezi s cerkvijo se morajo prenehati, tudi zakramentalna pripadnost, še zlasti, če gre za neprostovoljni vstop kot posledico krsta dojenčka.

Cerkveno pojasnilo v zvezi z izstopi je tudi tukaj.


Print pagePDF pageEmail page

Komentarji 1

  1. Janez Zenaj says:

    Zakaj pa ne sprožite ustavnega spora? Mislim, da je to edini način.
    In seveda, da bo jasno, zagovarjam popolno svobodo izbire, kar tolmačenje Sajeta nikakor ni.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

88-letna Alojzija Toplak:

Krščansko vero so mi vsilili kot dojenčku, brez moje vednosti in volje so me vpisali v svoje vrste in me vanje šteli vse doslej. Tega ne bi smeli, to bi moralo biti kaznivo! Za vero kot za stranko bi moral biti človek zrel, še polnoletnost je premalo. Zato hočem ven.!
(Nedeljski, 4.1.2017)

Izstop iz katoliške cerkve

Brezplačno pravno svetovanje (ustno) o izstopu je na voljo na telefonu 031 284 643.

 

CERKVENO KRITIČNE KNJIGE
KOMU NISO VŠEČ?
Več na spletni strani began.si