Cerkveno oviranje izstopov

Cerkveno oviranje izstopov

V zadnjem času se povečuje število izstopov iz katoliške cerkve. Še posebej je to vidno po 25. marcu 2012, ko je na referendumu padel Družinski zakonik, pri čemer je cerkev odigrala zelo pomembno vlogo. Cerkev je namreč s svojo agitacijo pripomogla k padcu zakonika, ki je prinesel napredek na področju varstva človekovih pravic. To pa pomeni, da se je katoliška postavila proti človekovim pravicam. Ne prvič, pravzaprav je za človekove pravice samo takrat, ko so v njeno korist, drugače je proti. Človekove pravice za cerkev ne predstavljajo vrednoto samo po sebi, temveč samo sredstvo za dosego njenih ciljev.

Proti človekovim pravicam pa je cerkev naravnana tudi pri izstopih iz nje same. Poleg tega, da »prisilno« krsti dojenčke (oseba se ne more svobodno odločiti o vstopu v cerkev oz. versko skupnost, čeprav to vsakomur zagotavlja slovenska ustava) in da sploh ne priznava celovitega izstopa, temveč samo formalnega, kar pomeni, da preneha samo status članstva ne pa tudi status vernika (zaradi tega izstopniku ostanejo vse dolžnosti, ne pa tudi pravice), še pri tem mnoge, ki želijo izstopiti, na različne načine neupravičeno ovira. Tako npr. sploh ne odgovori na vlogo za izstop, zahteva, da se oseba osebno zglasi na župniji ali da pošlje od notarja overjeno izstopno izjavo in podobno. Po drugi strani pa nekaterim brez oviranja takoj omogoči izstop, kar tudi pomeni, da ima dvojna merila. V vsakem primeru pa izstopnika na koncu izobči iz cerkve, kar pomeni, da ga pošlje v večni pekel – izstop iz cerkve je namreč eden najhujših prekrškov in zato sledi zelo huda kazen. Vse to je v nasprotju s slovensko ustavo in iz nje izvirajočimi pravicami kot so npr. svoboda vesti, osebno dostojanstvo in enakopravnost.


Print pagePDF pageEmail page

Komentarji 2

  1. Vlado Began says:

    Po pravilih katoliške cerkve izvede vpis izstopa v krstno knjigo župnik župnije, kjer je bila oseba krščena in to mora narediti na podlagi izstopne izjave dotične osebe. Očitno je, da je to še en manever s katerim želi cerkev ovirati izstope. Lahko vztrajate pri župniku ali pa se obrnete na lokalno škofijo z zahtevo za vpis izstopa iz cerkve v krstno knjigo. Če želite čimprej iz cerkve, je mogoče ta zadnja varianta še najboljša. Vendar pa ni mogoče garantirati, da tudi krajevna škofija ne bo na kakšen drug način ovirala izstopa.
    Glede javne objave izstopa iz cerkve: če se bo res zgodilo, ga lahko prijavite inšpekciji za varstvo osebnih podatkov.

  2. Urška says:

    Pozdravljeni, župniku, kjer sem bila krščena, sem poslala izstopno izjavo, objavljeno na vaši strani, in mi je med drugim napisal: da on ni pristojen za to in da se moram obrniti na krajevnega ordinarija in da če bi se vseeno odločila za izstop, bi on to moral javno objaviti (napisala sem mu namreč, da ne želim, da bi to oznanil/objavil), ker gre za kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov. Kaj lahko naredim?
    Hvala, Urška

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

88-letna Alojzija Toplak:

Krščansko vero so mi vsilili kot dojenčku, brez moje vednosti in volje so me vpisali v svoje vrste in me vanje šteli vse doslej. Tega ne bi smeli, to bi moralo biti kaznivo! Za vero kot za stranko bi moral biti človek zrel, še polnoletnost je premalo. Zato hočem ven.!
(Nedeljski, 4.1.2017)

Izstop iz katoliške cerkve

Brezplačno pravno svetovanje (ustno) o izstopu je na voljo na telefonu 031 284 643.

 

CERKVENO KRITIČNE KNJIGE
KOMU NISO VŠEČ?
Več na spletni strani began.si